Digitalist Open Clouds personuppgiftspolicyBehandling av dina personuppgifter 

Digitalist Open Cloud AB behandlar personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson, kund eller annan organisation respektive jobbsökande. I denna personuppgiftspolicy beskriver vi hur och varför Digitalist Open Cloud behandlar personuppgifter, vilka slags uppgifter som behandlas samt vilka rättigheter du har som registrerad samt vilket ansvar vi har. 


Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgift om vilket företag du arbetar på och information om din yrkesroll. Personuppgifterna tillhandahålls av dig i samband med att relation inleds på olika sätt, till exempel genom att ni fyller i vårt kontaktformulär, ansöker om arbete, är samarbetspartner/underleverantör efter telefonsamtal eller när du på annat sätt kommer i kontakt med Digitalist samt i samband med offert eller event. 


Personuppgiftsansvarig 

Digitalist är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy

(Digitalist Open Cloud AB, organisationsnummer 559469-9471, Götgatan 55 11621 Stockholm). Vid frågor, kontakta gärna privacy@digitalist.com.Varför behandlar vi dina personuppgifter? 

Innan kundförhållande eller annan relation inleds behandlar vi dina personuppgifter i din roll som kontaktperson, om du är jobbsökande eller samarbetspartner/underleverantör. Du är inte skyldig att tillhandahålla dina personuppgifter men det kan krävas om du vill utnyttja våra tjänster, söka ett jobb hos oss eller bli samarbetspartners/underleverantör. 

Om du är kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer samt för att i övrigt uppfylla våra åtaganden gentemot er. Detta inbegriper även kontakter med dig i frågor som rör den tjänst ni utnyttjar samt för fakturering, uppföljning eller användarkonton i våra tjänster. 

Om du är samarbetspartner/underleverantör eller jobbsökande hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att administrera vårt samarbete och fullfölja våra åtaganden gentemot er. 

Digitalist behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och din organisation. Om du inte vill få direktmarknadsföring kommer vi på din begäran upphöra med detta. Vill du avstå marknadsföringsutskick gör du det enklast genom att klicka på avregistreringslänken som finns i varje utskick. 


Rättslig grund för personuppgiftsbehandling 

Den behandling av dina personuppgifter som sker stöds på en intresseavvägning. Marknadsföring kan ske via e-post, telefon och även i postala utskick. I denna del har Digitalists berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring av våra tjänster och av att kontakta potentiella kunder vägts mot det vi vet och rimligen kan anta om dina intressen i sammanhanget samt dina grundläggande rättigheter och friheter gällande personlig integritet. I denna avvägning har vi funnit att Digitalist kan motivera behandling av dina personuppgifter utifrån denna intresseavvägning, då dina intressen, fri- och rättigheter i detta sammanhang inte väger tyngre och kräver skydd av dina personuppgifter. I denna avvägning har vi särskilt beaktat att du representerar en organisation som har visat intresse för våra tjänster om så är fallet och att du som organisationsrepresentant kan förvänta dig att dina publika och i affärsverksamhet använda kontaktuppgifter och andra personuppgifter kan användas av tjänsteleverantörer och andra företag. 

Om du är kund hos oss behandlas dina personuppgifter av Digitalist för att kunna fullgöra avtal med er, innefattande tillhandahållandet av de tjänster ni beställt, samt för att i samband med detta avtal fullgöra de skyldigheter och rättigheter som finns mellan Digitalist och det företag du är kontaktperson för. Personuppgiftsbehandling i denna del stöds alltså på nödvändighet att fullgöra avtal där du är part. För det fall ditt namn förekommer i fakturor och andra handlingar behandlas dina uppgifter för detta ändamål och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser. 


Hur länge sparar vi personuppgifter? 

Den personuppgiftsbehandling som sker för att fullgöra avtal med företag du är kontaktperson för, fortgår under avtalsperioden eller tills du av ditt företag ersätts som kontaktperson eller firmatecknare. Därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål. 

Efter avslutat kund- eller samarbetspartner/ underleverantörsförhållande behandlar Digitalist fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkenskapsmaterial. Detta då vi enligt bokföringsregler sparar räkenskapsmaterial i upp till åtta år efter räkenskapsårets utgång. Denna rättsliga förpliktelse gör att vi fortsättningsvis måste behandla dina personuppgifter i detta syfte. 

Digitalist kan behandla dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som vi tror är av intresse för dig och ditt företag i upp till 2 år efter den senaste kontakten du har tagit med oss. Därefter upphör personuppgiftsbehandling för detta 


Vi kommer endast dela dina personuppgifter med tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter för direktmarknadsföring av tredje part. 


Mottagare av personuppgifter

Digitalist delar dina personuppgifter med IT-underleverantörer samt tillhandahållare av stödfunktioner inom ekonomi och marknadsföring, som vi anlitar för att kunna tillhandahålla våra tjänster. Digitalist har i sådana fall personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning.


Vi använder följande IT-underleverantörer för hantering av personuppgifter: