Keycloak

Från 3999 kr/månad

Keycloak SaaS från Digitalist Open Cloud

Keycloak logotypeKeycloak är en kraftfull och mångsidig identitetsshanteringslösning utvecklad av Red Hat. Keycloak erbjuder en säker och skalbar plattform för autentisering av applikationer.


En av fördelarna med Keycloak är att det är enkelt att integrera med olika applikationer och plattformar. Genom standardprotokoll som OAuth, OpenID Connect och SAML möjliggör Keycloak integrationer med befintliga system och infrastrukturer.


Keycloak erbjuder olika autentiseringsmetoder inklusive användarnamn/lösenord, identitetsleverantörer som Google och Facebook, samt flerfaktorautentisering för att förstärka säkerheten.


Förutom autentisering erbjuder Keycloak även en rad avancerade funktioner såsom användarhantering, grupp- och rollbaserad åtkomstkontroll.


Med dagens krav på datasäkerhet och integritet spelar identitets- och åtkomsthantering en avgörande roll i utvecklingen av säkra applikationer och plattformar. Keycloak erbjuder en pålitlig och effektiv lösning för att möta dessa krav. 

Med Keycloak från Digitalist Open Cloud får du en pålitlig leverantör med många års erfarenhet. Datan och personuppgifterna lagras i svenska serverhallar drivna av grön energi från vår hostingleverantör Elastx.

Vårt tjänst kostar från 3999 kr/månad.


Vill du ha mer information?

 Kontakta oss