RebelMetrics

Från 4498 kr/månadStart

Matomo + RebelMetrics

100.000 actions / mån

4498 kr

per månad

Beställ

 Medium

Matomo + RebelMetrics

1 miljon actions / mån

9239 kr

per månad

BeställLarge

Matomo + RebelMetrics

10 miljoner actions / mån

28049 kr

per månad

Beställ
I dagsläget säljer vi RebelMetrics som en tilläggstjänst till vår Matomo SaaS, vi kommer under 2024 att kunna erbjuda RebelMetrics med en integration mot Matomo-uppsättningar som inte ingår i vår SaaS. Men kontakta oss gärna redan nu om du är intresserad.

Se vad RebelMetrics kostar er

RebelMetrics från Digitalist Open Cloud

RebelMetrics är en del av vårt enterprise-paket för Matomo.

RebelMetrics & Matomo


Varför RebelMetrics kanske du undrar? Det enkla svaret är att Matomo är bra på datainsamling och på färdiga rapporter, men Matomo är inte byggt för att göra mer avancerad visualisering och för att jobba explorativt med ditt data. Man kan dra parallellen till Google Analytics och Google Looker det är 2 tjänster som kompletterar varandra. Medan Matomo ger en stadig grund för webbanalys med TagManager och verktyg för integritet etc. så erbjuder vår SaaS-lösning med RebelMetrics möjligheten att förstärka och bredda dina data-analytiska färdigheter enormt! 


Funktioner i RebelMetrics


Användarvänlig Rapportering


Skapa insiktsfulla rapporter med ett lättanvänt gränssnitt där du kan göra anpassningar för att få mer användarvänliga rapporter.


Färdigt bibliotek med Charts & Dashboards


Vi har förberett RebelMetrics med ett antal dashboards och cirka 40 olika charts som gör att du snabbt kan komma igång och bygga rapporter på datan från Matomo. 


Prestanda 


RebelMetrics är byggt för att hantera stora mängder data snabbt och smidigt.


Beräknade fält & mätvärden


Vill du räkna ut antalet besökare som genomfört ett visst event per månad och kanske dessutom återskapa detta historiskt? Du kanske också vill översätta ett numeriskt värde som “1” eller en text som “se” till ett mer användarvänligt alternativ? I RebelMetrics är detta möjligt tack vare “custom metrics” och “calculated fields”. 


Filtrering och segmentering i realtid


I RebelMetrics kan man skapa segment utifrån actions (i Matomo sker dessa utifrån en besökare) och du kan dessutom skapa upp dessa på historiskt data. Detta ger helt nya möjligheter att gräva i ett befintligt dataset för att skapa nya insikter.


SQL-labb och virtuella dataset


Har du koll på din SQL kan du skapa väldigt avancerade frågor på datat i RebelMetrics och sedan spara ned resultatet som ett nytt dataset. 


Ladda upp spreadsheets och visualisera andra datakällor i RebelMetrics


Du kan ladda upp egen data och visualisera det tillsammans med din Matomo data, vilket skapar oanade möjligheter.


Vad kostar det?


Kostnaden bygger på datamängd och antalet actions, använd vår kalkylator för att räkna upp vad det skulle kosta er.

Vad är en action?


Actions är summan av sidvisningar och events i Matomo, du hittar normalt denna siffra i rapporten Alla Webbplatser i Matomo.


Hur fungerar det?


RebelMetrics är byggt helt och hållet på open source-teknologier som ClickHouse och Apache Superset. Datat i Superset uppdateras varje natt. I vår lösning exporteras alla actions i Matomo och berikas med metadata som gör det väldigt snabbt och anpassat för de analysbehov vi anser att man behöver som komplement till sin Matomo data. Det unika med vårt erbjudande jämfört med andra lösningar för Matomo med dashboards är att vår dataexport även innehåller alla dimensioner som behövs. 


RebelMetrics jämfört med andra dashboardlösningar för Matomo


De flesta dashbordlösningar för Matomo bygger på att de använder Matomos API för att hämta ut data och sedan visualiseras detta inuti produkter som till exempel Power Bi eller Google Looker. Även om detta såklart är trevligt och att det ger några bra fördelar som till exempel att man kan skapa mer användarvänliga presentationer och till och med kanske ge användaren vissa filtreringsmöjligheter, så är lösningen väldigt begränsad. Om du tex skall bygga en dashboard som i en graf visar upp sidvisningar för de 10 populäraste sidorna och i en annan graf vill visa upp de 10 vanligaste webbläsarna så går det bra. Dock så görs detta genom 2 separate API anrop mot Matomo .


Utmaningen blir när man vill segmentera rapporten så att man bara ser besökare som kommer från en viss kampanj eller bara för mobila enheter, då blir dessa API-anrop snabbt svåra och ofta omöjliga att genomföra. Här fungerar RebelMetrics helt annorlunda. Vi exporterar nämligen ut alla segment kopplat till alla actions vilket gör att vi i princip alltid kan filtrera och segmentera på alla tillgängliga värden. Vi har dessutom berikat våra rapporter med ytterligare metadata som föregående url vilket ger ytterligare möjligheter till trevliga analyser.


Intresserad?

Kontakta oss